در حال نمایش 10 نتیجه

فروشگاه

چیپ LED 12w Hi-Class

موجود در انبار

18.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 15w Hi-Class

موجود در انبار

22.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 18w Hi-Class

موجود در انبار

27.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 24w Hi-Class

موجود در انبار

36.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 30w Hi-Class

موجود در انبار

45.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 40w Hi-Class

موجود در انبار

60.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 50w Hi-Class

موجود در انبار

75.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 5w Hi-Class

موجود در انبار

7.500 تومان
وزن 20 گرم
ابعاد 3 × 3 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 7w Hi-Class

موجود در انبار

10.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 9w Hi-Class

موجود در انبار

13.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند

Hi-Class

رنگ

آفتابی (سفید گرم), مهتابی (سفید سرد)