در حال نمایش 10 نتیجه

فروشگاه

چیپ LED 12w Hi-Class

موجود در انبار

19.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 15w Hi-Class

موجود در انبار

24.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 18w Hi-Class

موجود در انبار

29.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 24w Hi-Class

موجود در انبار

38.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 30w Hi-Class

موجود در انبار

48.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 40w Hi-Class

موجود در انبار

64.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 50w Hi-Class

موجود در انبار

80.000 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 5w Hi-Class

موجود در انبار

7.500 تومان8.000 تومان
وزن 20 گرم
ابعاد 3 × 3 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 7w Hi-Class

موجود در انبار

تومان11.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)

چیپ LED 9w Hi-Class

موجود در انبار

تومان14.500 تومان
وزن 75 گرم
ابعاد 10 × 10 سانتیمتر
برند Hi-Class
رنگ آفتابی (سفید گرم) , مهتابی (سفید سرد)