این دسته بندی شامل انواع هدفون و هدست های باسیم و بیسیم میباشد.